Home / Religi / Kenali 3 Jenis Firasat Dalam Diri Manusia

Kenali 3 Jenis Firasat Dalam Diri Manusia

Firasat terbagi dalam 3 jenis:

Pertama adalah firasat Imaniah, sebabnya adalah cahaya yang ditancapakan Allah kedalam hati hambaNYA . Hakikatnya ia adalah bisikan sanubari yang menghunjam kedalam hati seperti singa menerkam mangsanya.
Firasat disesuaikandengan kekuatan Iman ; Siapa lebih kuat imannya , maka ia adalah orang yang lebih tajam firasatnya.

“firasat adalah upaya menyingkap getaran jiwa dan menguak hal ghaib. Ia merupakan maqamat tingkatan iman”

Kedua Firasat Riyadhiah yaitu yaitu yang ditimbulkan dari rasa lapar, tidak tidur , begadang, sebab bila jiwa terlepas dari beban maka ia akan memiliki firasat daya nalar tinggi sesuai dengan keterlepasannya. Firasat seperti ini dimiliki secara bersama antara seorang mukmin dan kafir tidak menunjukkan atas keimanan, dan kewalian serta tidak menyingkap atas perkara perkara yang haq,yang bermanfaat ataupun jalan yang lurus, tetapi penyingkapannya berdasarkan dari firasat (nalar) para penguasa, ahli tafsir mimpi, atau para dokter dan semisal mereka

Ketiga, Firasat Khuluqiah yaitu firasat yang dokter dan selain mereka telah membuat desertasi atau mereka mengambil petunjuk dengan bantuan naluri (Khalq) terhadap kebiasaan (khuluq) , karena keduanya memilikiketerkaitan yang telah menjadi ketentuan hikmah Allah , seperti mengambil petunjuk dengan ukuran kepala yang kecil menunjukkan kecilnya otaknya, dan besar mka besar pula otaknya demikian juga luasnya dada menunjukkan lapangnya pekerti dan , sayunya kedua mata dan lainnya yang akhirnya kita mengenalnya sebagai ilmu Fisiognomy

FIRASAT

Teknik-teknik Mengetahui Watak Seseorang dari Bentuk dan Rupa Seluruh Organ Tubuhnya, Ras dan Jenis kelaminnya, Suara dan Cara Tertawanya, Napas dan Ucapannya, Gerak dan Penampilannya.
Mengetahui Watak Manusia Berdasarkan Empat Tahapan Usia, Kondisi Ekonomi, dan Letak Geografisnya.
Dalam sejarah Islam Pencetus Ilmu Firasat atau Fisiognomi dari Imam Fakhruddin ar-Razi (1150-1210 M). Seorang ulama besar asal Persia sekaligus ilmuwan serba bisa dunia. Beliau tak hanya menguasai ilmu tafsir, ilmu fikih, ushul fiqh dan teologi Islam, tapi juga ahli di bidang filsafat, logika, matematika, fisika, kedokteran, dan tentu saja ahli fisiognomi.

sumber Buku  Firasat karya  Ar Razi

Check Also

Sebuah Rumah Yang Tidak Pernah Dimasuki Dokter ( Keutamaan Sedekah )

Pelaku kisah ini menuturkan tentang kisah dirinya , seraya bercerita “kami adalah  sebuah keluarga yang ...

...